Foundation Findings: Töö ja eraelu tasakaal – lahenduste otsimine

Euroopa Liidul tuleb lahendada sotsiaalpoliitika vastuolu: on vaja suurendada tööhõivet, et tagada pidev majanduskasv ja edendada sotsiaalset kaasatust; samas aga tuleb lihtsustada töö- ja pereelu ühitamist, et inimestel – eriti naistel – oleks hõlpsam käia tööl. Foundation Findings pakub asjakohast taustteavet ja poliitikasuuniseid kõigile asjaosalistele ja huvitatud isikutele, kes osalevad Euroopas praeguses arutelus sotsiaalpoliitika tuleviku üle. Teabelehe sisu põhineb Euroopa Elu- ja Töötingimuste Fondi uuringutel ning kajastab fondi iseseisvat ja kolmepoolset struktuuri.Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 340.08 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar