Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Avaldatud
21 September 2008
pdf
Vormingud
Executive summary
Allalaadimine

Kokkuvõte

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The Read more

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Viitenumber: 
  ef07108
  Katalooginumber: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  ef0854
  Catalogue info

  Töötingimused Euroopa Liidus: sooline tegur - Kommenteeritud kokkuvõte

  Autor(id): 
  Eurofound
  Pärast 2005. aasta uuringut tegi fond oma tähelepanekutest ELi töötingimuste põhiteemadel põhjaliku lisaanalüüsi. Üks vaadeldud teemadest oli meeste ja naiste töökeskkondade erinevused. Uuringus vaadeldi mitmeid töökvaliteedi aspekte, sealhulgas tööaega, tööga rahulolu, töö- ja eraelu ühitatavust ja tööga seotud tervisemõjusid, et hinnata naiste ja meeste kogemusi pidevalt muutuvas töökeskkonnas. Uuringus analüüsiti töö soolist jaotust nii tööelu kui ka eraelu seisukohalt ning toodi näiteid meeste ja naiste töötingimustest Euroopa Liidu 27 liikmesriigis. Käesolevas teabelehes tehakse kokkuvõte põhilistest soolise mõõtmega seotud probleemidest ja antakse lühiülevaade uuringu peamistest tulemustest.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 45.14 Kb)

  Allalaaditav 1 keeles

  Allalaadimine

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar