Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

Report
Avaldatud
23 September 2008
pdf
Vormingud
Executive summary in 25 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discusRead more

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.
Catalogue no: TJ-30-08-456-EN-C

 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Viitenumber: 
  ef0836
  Catalogue info

  Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

  In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  ef0866
  Catalogue info

  Töötingimused Euroopa Liidus: töökoha kindlus ja tööalane konkurentsivõime - Kommenteeritud kokkuvõte

  Autor(id): 
  Eurofound
  Pärast 2005. aasta uuringut tegi fond oma tähelepanekutest ELi töötingimuste põhiteemadel põhjaliku lisaanalüüsi. Üks vaadeldud teemasid oli töökoha kindlus ja tööalane konkurentsivõime (nn flexicurity, kaitstud paindlikkus) ja selle augeleulatuvad mõjud ühiskonnale ja tööturule tervikuna. Kaitstud paindlikkust uuriti nelja näitaja alusel: töökoha objektiivne ebakindlus, töökoha subjektiivne ebakindlus, tööalane konkurentsivõime ja haavatavus. Käesolevas teabelehes tehakse kokkuvõte peamistest kaitstud paindlikkusega seotud väljakutsetest ja võetakse kokku uuringu põhitulemused.


  Allalaaditav 25 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar