Use of technology and working conditions in the European Union

Report
Avaldatud
22 Detsember 2008
pdf
Vormingud
Executive summary in 26 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Nowadays, technology plays a central role in workplaces, enabling the speedy production of goods and services and facilitating communication and innovation processes. This report examines the different categories of technology used in workplaces in order to gauge their influence on working conditRead more

Nowadays, technology plays a central role in workplaces, enabling the speedy production of goods and services and facilitating communication and innovation processes. This report examines the different categories of technology used in workplaces in order to gauge their influence on working conditions and health outcomes. The analysis is based on findings from the Fourth Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The findings reveal that it is not so much the technology itself but rather the associated working conditions that put workers’ health and safety at risk. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Viitenumber: 
  ef0863
  Catalogue info

  Use of technology and working conditions in the European Union

  Nowadays, technology plays a central role in workplaces, enabling the speedy production of goods and services and facilitating communication and innovation processes. This report examines the different categories of technology used in workplaces in order to gauge their influence on working conditions and health outcomes. The analysis is based on findings from the Fourth Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The findings reveal that it is not so much the technology itself but rather the associated working conditions that put workers’ health and safety at risk.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  ef0881
  Catalogue info

  Tehnika kasutamine ja töötingimused Euroopa Liidus - Kommenteeritud kokkuvõte

  Autor(id): 
  Eurofound
  Pärast 2005. aasta uuringut tegi fond oma tähelepanekutest ELi töötingimuste põhiteemadel põhjaliku lisaanalüüsi. Üks uuritud teema oli tehnika kasutamise, töötingimuste ning töötajate tervise ja heaolu vaheline seos Euroopas. Uuringus keskenduti töökohtadel kasutatava tehnika neljale eri kategooriale, et mõõta nende mõju töötingimustele ja tervisele – masinad, arvutid, masinad ja arvutid ning tehnikavaba töö.


  Allalaaditav 26 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar