Working conditions of an ageing workforce

Report
Uuendatud
21 September 2008
Avaldatud
21 September 2008
Vormingud
 • Download full reportPDF

Kokkuvõte

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef0817
  Catalogue: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0857
  Catalogue info

  Vananeva tööjõu töötingimused - Kommenteeritud kokkuvõte

  Authors: 
  Eurofound
  Pärast 2005. aasta uuringut tegi fond oma tähelepanekutest ELi töötingimuste põhiteemadel põhjaliku lisaanalüüsi. Üks vaadeldud teemadest oli tööjõu vananemine ning selle kaugeleulatuvad mõjud ühiskonnale ja tööturule tervikuna. Uuringus toodi välja neli tegurit, mis on Euroopa tööjõu vanuselise struktuuri kujundamisel olulised: karjääriarengu ja töökoha kindluse tagamine, töötajate tervise ja heaolu säilitamine ja edendamine, oskuste ja pädevuse arendamine ning töö- ja eraelu ühitamine. Käesolevas teabelehes tehakse kokkuvõte tööjõu vananemisega seotud põhiprobleemidest ja antakse lühiülevaade uuringu peamistest tulemustest.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 45.38 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar