Working conditions of an ageing workforce

Report
Avaldatud
21 September 2008
pdf
Vormingud

Kokkuvõte

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findiRead more

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Viitenumber: 
  ef0817
  Katalooginumber: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  ef0857
  Catalogue info

  Vananeva tööjõu töötingimused - Kommenteeritud kokkuvõte

  Autor(id): 
  Eurofound
  Pärast 2005. aasta uuringut tegi fond oma tähelepanekutest ELi töötingimuste põhiteemadel põhjaliku lisaanalüüsi. Üks vaadeldud teemadest oli tööjõu vananemine ning selle kaugeleulatuvad mõjud ühiskonnale ja tööturule tervikuna. Uuringus toodi välja neli tegurit, mis on Euroopa tööjõu vanuselise struktuuri kujundamisel olulised: karjääriarengu ja töökoha kindluse tagamine, töötajate tervise ja heaolu säilitamine ja edendamine, oskuste ja pädevuse arendamine ning töö- ja eraelu ühitamine. Käesolevas teabelehes tehakse kokkuvõte tööjõu vananemisega seotud põhiprobleemidest ja antakse lühiülevaade uuringu peamistest tulemustest.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 45.38 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar