Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

Report
Avaldatud
16 Jaanuar 2012
pdf
Vormingud

Kokkuvõte

This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services aRead more
This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses. 
Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  88
  Viitenumber: 
  ef1141
  Catalogue info

  Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

  This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  ef11411
  Catalogue info

  Töökohtade struktuuri muutused Euroopas suure majanduslanguse ajal - Kommenteeritud kokkuvõte

  Autor(id): 
  Eurofound
  Aruandes kirjeldatakse majanduslanguse mõju Euroopa Liidu 27 liikmesriigi tööhõivele, tuvastades tööhõive taseme muutused 2008. aasta teisest kvartalist 2010. aasta teise kvartalini ning kirjeldades nende muutuste jaotumist palgaskaala ulatuses. Aruandes leitakse, et tööhõive kasvas jätkuvalt hästi tasustatud töökohtadel ja valdavalt teadmuspõhiste teenuste ja äriteenuste sektoris. Samal ajal tõi keskmise palgaga töökohtade kaotamine ehituses ja tööstuses kaasa tööhõive kahanemise palgaskaala keskmises osas. Meeste hõivatud töökohti kaotati rohkem kui naiste omi, kuid töökohti loodi rohkem vanemaealistele töötajatele. Kuigi osalise tööajaga töökohtade arv on suurenenud kogu palgaskaala ulatuses, on tööhõive alates 2009. aastast kasvanud tänu ajutistele (madalapalgaliste) töökohtadele.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 43.42 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar