HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

Report
Avaldatud
9 Veebruar 2012
pdf
Vormingud
Executive summary in 25 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishmentRead more

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only cross-national attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  ef11691
  Catalogue info

  Personalihalduse tavad ja ettevõtte tulemused: Euroopa ettevõtete 2009. aasta uuringu analüüs - Kommenteeritud kokkuvõte

  Autor(id): 
  Eurofound
  Kuidas võib teatavate personalihalduse tavade kasutamine mõjutada ettevõtte tulemuslikkust? Seda keerukat küsimust on analüüsitud ka varasemates uuringutes, kuid piisavate arvandmete puudumise tõttu ei ole tulemused alati olnud rahuldavad. Käesolevas aruandes on kasutatud Eurofoundi 2009. aasta ettevõtete uuringust saadud andmeid, et analüüsida viie uuendusliku töötava (paindlik tööaeg, rahalised stiimulid (suurele osale töötajatest), koolitus, sõltumatud meeskonnad ja töötajate osalus) ja nelja tulemusnäitaja (töökliima, personaliprobleemide puudumine, tööviljakus (võrreldes konkurentidega) ja ettevõtte majanduslik olukord) vahelisi suhteid. Mitme suhte puhul on täheldatav tugev positiivne mõju, kuigi selle põhjust on mõnikord raske tuvastada.


  Allalaaditav 25 keeles

  Allalaadimine

Part of the series

 • European Company Survey 2009

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2009, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar