HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

Report
Uuendatud
09 Veebruar 2012
Avaldatud
09 Veebruar 2012
Vormingud
 • Download full reportPDF

Kokkuvõte

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only cross-national attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment. An executive summary is available - see Related content.
 

 • Full report

  Reference No: 
  ef1169
  Catalogue info

  HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

  The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only crossnational attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef11691
  Catalogue info

  Personalihalduse tavad ja ettevõtte tulemused: Euroopa ettevõtete 2009. aasta uuringu analüüs - Kommenteeritud kokkuvõte

  Authors: 
  Eurofound
  Kuidas võib teatavate personalihalduse tavade kasutamine mõjutada ettevõtte tulemuslikkust? Seda keerukat küsimust on analüüsitud ka varasemates uuringutes, kuid piisavate arvandmete puudumise tõttu ei ole tulemused alati olnud rahuldavad. Käesolevas aruandes on kasutatud Eurofoundi 2009. aasta ettevõtete uuringust saadud andmeid, et analüüsida viie uuendusliku töötava (paindlik tööaeg, rahalised stiimulid (suurele osale töötajatest), koolitus, sõltumatud meeskonnad ja töötajate osalus) ja nelja tulemusnäitaja (töökliima, personaliprobleemide puudumine, tööviljakus (võrreldes konkurentidega) ja ettevõtte majanduslik olukord) vahelisi suhteid. Mitme suhte puhul on täheldatav tugev positiivne mõju, kuigi selle põhjust on mõnikord raske tuvastada.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 36.98 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar