NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

Report
Avaldatud
21 Oktoober 2012
pdf
Vormingud

Kokkuvõte

This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through pRead more
This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Viitenumber: 
  ef1254
  ISBN: 
  978-92-897-1094-7
  Katalooginumber: 
  TJ-32-12-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41578
  Catalogue info

  NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

  This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  ef12541
  Catalogue info

  NEET-noored – mittetöötavad või haridust ega kutset mitteomandavad noored: omadused, kulud ja poliitilised reaktsioonid Euroopas - Kommenteeritud kokkuvõte

  Autor(id): 
  Eurofound
  Majanduskriis on raskelt kahjustanud noorte tööalaseid väljavaateid. Noorte tööhõive pole Eurostati andmetel iial olnud nii madal kui praegu. Noorte majandustegevusest kõrvalejäämise ulatuse mõõtmiseks on välja töötatud mõiste „NEET-noored” (mittetöötav või haridust ega kutset mitteomandav). Käesolev aruanne analüüsib Euroopa noorte tööturu olukorda, keskendudes eelkõige NEET-noortele. Aruanne uurib NEET-noori iseloomustavaid tegureid ning mõõdab nendega seotud majanduslikke ja sotsiaalseid kulusid. Aruanne hindab ka seda, kuidas liikmesriigid püüavad poliitika ja meetmetega toetada noori, et need leiaksid tööturul kindla jalgealuse.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 38.65 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar