Effectiveness of policy measures to increase the employment participation of young people

Report
Avaldatud
20 Detsember 2012
pdf
Vormingud

Kokkuvõte

Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-woRead more
Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-work transitions and employability. But how effective are such policies? What are their strengths and their weaknesses and what characteristics make an effective policy in the field of youth unemployment? This report reviews existing evidence on the effectiveness of 25 policies tackling youth unemployment for a selected number of countries (AT, FI, FR, HU, IE, IT, ES, SE, UK) and complements this information with expert interviews. It seeks to assess the extent to which the chosen measures have been successful, looking at their outputs, outcomes and wider impact. An executive summary is also available - see Related content.
Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Viitenumber: 
  ef1260
  Catalogue info

  Effectiveness of policy measures to increase the employment participation of young people

  Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-work transitions and employability. But how effective are such policies? What are their strengths and their weaknesses and what characteristics make an effective policy in the field of youth unemployment? This report reviews existing evidence on the effectiveness of 25 policies tackling youth unemployment for a selected number of countries (AT, FI, FR, HU, IE, IT, ES, SE, UK) and complements this information with expert interviews. It seeks to assess the extent to which the chosen measures have been successful, looking at their outputs, outcomes and wider impact.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  ef12601
  Catalogue info

  Noorte tööhõive suurendamiseks võetud poliitikameetmete tõhusus

  Autor(id): 
  Eurofound
  Paljudes ELi riikides on noorte tööpuudus ärevust tekitavalt suur. Selle probleemi lahendamiseks on liikmesriigid rakendanud väga mitmesuguseid meetmeid, mis hõlbustavad ja toetavad noorte teed hariduse kaudu tööhõivesse ning püüavad käsitleda mitmesuguseid küsimusi, nagu näiteks õpiseiskamine, üleminek koolist tööle ja tööalane konkurentsivõime. Kui tõhus see poliitika siiski on? Käesolev aruanne analüüsib üheksas liikmesriigis noorte töötuse leevendamiseks rakendatud 25 meetme tõhusust; lisaks on vesteldud asjatundjatega. Aruande eesmärk on hinnata seda, kui tulemuslikud on olnud asjaomased meetmed, analüüsides nende väljundeid, tulemusi ja laiemat mõju. Käesolevas uurimuses järeldatakse, et rohkem on vaja arendada ja rakendada süstemaatilist hindamist, kuivõrd selle kaudu on võimalik välja selgitada parimad tavad, suurendada noorte tööalast konkurentsivõimet ja osalemist tööturul ning seeläbi vallandada kõigi noorte potentsiaal.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 37.74 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar