Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Uuendatud
27 November 2012
Avaldatud
27 November 2012
Vormingud
 • Download full reportPDF

Kokkuvõte

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Elukvaliteet Euroopas: kriisi mõju - Kommenteeritud kokkuvõte

  Authors: 
  Eurofound
  Mis määrab ära selle, kui rahul me eluga oleme, kui õnnelikud oleme, kuidas näeme oma sotsiaalset olukorda ja vahetut ümbrust, ning kuidas majanduskriis on seda kõike muutnud? Euroopa elukvaliteedi kolmanda uuringu jaoks intervjueeriti 35 000 eurooplast kõikidest liikmesriikidest. Käesolevas ülevaatlikus aruandes esitatakse tulemused ja suundumused ning see näitab, et majanduslanguse mõju on tõepoolest märgatav ja mõõdetav. Kuigi üldiselt ei ole eluga rahulolu väga palju muutunud, on majanduskriisist kõige enam mõjutatud riikides märkimisväärselt vähenenud optimism tuleviku suhtes ning usaldus institutsioonide vastu. Eelkõige juba enne kriisi haavatavas olukorras olnud rühmad – pikaajalised töötud, Ida- ja Kesk-Euroopa eakad ning üksikvanemad – teatavad materiaalsest puudusest ja rahulolematusest oma eluga.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 37.98 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar