Sustainable work and the ageing workforce

Report
Avaldatud
9 Detsember 2012
pdf
Vormingud
 • Download full reportPDF

Kokkuvõte

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainabilRead more

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainability: working conditions; physical and psychological health; the expressive dimension of work; reconciliation of working and non-working time; and socioeconomic conditions. It examines the influence of these factors on how older workers perceive the sustainability of their work, taking account of differences between workers in terms of age, occupation and gender. In addition, the working conditions of the ageing workforce across Member States of the European Union are compared. 

Read less

Vormingud

 • Download full reportPDF
 • Full report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12661
  Catalogue info

  Jätkusuutlik töö ja vananev tööjõud - Kommenteeritud kokkuvõte

  Authors: 
  Eurofound
  Tööelu pikendamise üks põhitegureid on selliste töökeskkondade loomine, mis muudavad töö elu jooksul jätkusuutlikuks. Käesolev uurimus käsitleb töö neid mõõtmeid, mille puhul on välja selgitatud, et need on töö jätkusuutlikkuse mõistmisel olulised: töötingimused; töötajate füüsiline ja vaimne tervis; töö ekspressiivne mõõde; töö- ja muu aja ühildamine ning sotsiaal-majanduslikud tingimused. Uurimuses analüüsitakse nende tegurite mõju sellele, kuidas eakad töötajad tajuvad oma töö jätkusuutlikkust, võttes arvesse selliste töötajate ealisi, erialalisi ja soolisi erinevusi. Lisaks võrreldakse eakate töötajate töötingimusi Euroopa Liidu eri liikmesriikides.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 36.63 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar