Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Uuendatud
2 Juuli 2012
Avaldatud
5 Juuni 2012
pdf
Vormingud

Kokkuvõte

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  160
  Viitenumber: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Katalooginumber: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  ef11821
  Catalogue info

  Viies Euroopa töötingimuste uuring

  Autor(id): 
  Eurofound
  Tööl on inimeste elus, ettevõtluses ja kogu ühiskonnas väga tähtis osa. Töö ja töökohtade kvaliteedi ning töötingimuste parandamine on olnud ELi poliitikas pikka aega esikohal. See kajastub ka Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegias. Viies Euroopa töötingimuste uuring käsitleb väga mitmesuguseid teemasid, nagu füüsikalised riskid, tööaeg, sooline segregatsioon, töö ja eraelu tasakaal, töötajate esindatus, töökorraldus, tööstress, oskuste arendamine ja töötasu ning tervishoid ja heaolu. Uuring annab ülevaate töötingimuste arengusuundadest ja tähtsamatest riskiteguritest ning tõstab esile teemad, mis väärivad poliitilist tähelepanu. Viies Euroopa töötingimuste uuring, mis põhineb 34 Euroopa riigi 44 000 töötaja küsitlusel, pakub rikkalikult teavet ja analüüse praeguse Euroopa tööturu ja tööhõive kõigi aspektide kohta.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 34.56 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2020. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar