Trends in job quality in Europe

Report
Avaldatud
12 August 2012
pdf
Vormingud

Kokkuvõte

Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of asRead more
Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.
Read less

Vormingud

 • Report

  Number of pages: 
  100
  Reference no.: 
  ef1228
  ISBN: 
  978-92-897-1071-8
  Catalogue no.: 
  TJ-31-12-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/35164
  Catalogue info

  Trends in job quality in Europe

  Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef12281
  Catalogue info

  Euroopa töökohtade kvaliteedi arengusuunad: Kommenteeritud kokkuvõte

  Author(s): 
  Eurofound
  Aruandes vaadeldakse viienda Euroopa töötingimuste uuringu tulemuste põhjal töökohtade kvaliteeti 27 Euroopa Liidu liikmesriigis ja veel seitsmes uuringus osalenud Euroopa riigis. Eesmärk oli objektiivselt hinnata, kuidas järgitakse paljudes ELi direktiivides sätestatud põhimõtet, et töö peaks kohanduma töötajate järgi. Parem arusaam töökohtade kesise kvaliteediga seotud sotsiaalkuludest on tähelepanu keskmesse toonud töökohtade füüsilise ja sotsiaalse keskkonna. Keskmise eeldatava eluea tõus ja elanikkonna vananemine tähendavad, et inimeste tööhõives hoidmiseks peavad töökohad olema hea kvaliteediga. Uuringu jaoks koostatud indeksite aluseks ei ole subjektiivsed näitajad, nagu näiteks eelistused ja hoiakud, vaid töökohtade omadused, mida töötajad ise kirjeldavad ja mis sobivad töötajate heaolu mõõtmiseks.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 34.34 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar