Restructuring in SMEs in Europe

Report
Uuendatud
18 August 2013
Avaldatud
17 Juuli 2013
pdf
Vormingud
Author(s): 
Mandl, Irene

Kokkuvõte

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of tRead more

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy. Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the report outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main drivers of change and analyses the factors influencing successful restructuring. It offers a wide-ranging, comparative view of how restructuring impacts on workers and the company itself and puts forward several policy pointers for future action.

 

Read less

Vormingud

 • Report

  Number of pages: 
  108
  Reference no.: 
  ef1247
  ISBN: 
  978-92-897-1118-0
  Catalogue no.: 
  TJ-02-13-215-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37395
  Catalogue info

  Restructuring in SMEs in Europe

  Author(s): 
  Mandl, Irene

  Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef12471
  Catalogue info

  Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete restruktureerimine

  Author(s): 
  Eurofound
  Restruktureerimine on Euroopa majandusarengu põhiosa, sest ettevõtted peavad jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tagamiseks kohanema muutuvate tingimustega. Seni on restruktureerimispoliitika enamasti keskendunud suurettevõtetele. Arvestades väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) osatähtsust – üle 99% Euroopa ettevõtetest on VKEd ja need annavad tööd ligikaudu kahele kolmandikule kõigist erasektoris hõivatuist – peavad kõigi tasandite poliitikud mõistma muude kui suurettevõtete iseärasusi ja vajadusi, et pakkuda asjakohast abi sellele Euroopa majanduse alusele. Kõigis ELi liikmesriikides korraldatud 85 juhtumiuuringu tulemuste ja muude allikate põhjal kirjeldab aruanne VKEde iseärasusi enne restruktureerimist ja selle ajal, analüüsib muutuste peamisi ajendeid ja restruktureerimise õnnestumise mõjureid. Aruanne annab laiahaardelise võrdleva ülevaate restruktureerimise mõjust töötajatele ja ettevõtetele endile ning pakub tulevaste meetmete poliitikasoovitusi.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 37.81 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar