Active inclusion of young people with disabilities or health problems

Report
Uuendatud
15 Jaanuar 2013
Avaldatud
14 Jaanuar 2013
pdf
Vormingud
Executive summary in 25 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Young people with disabilities or health problems face particular difficulties in accessing employment. Active inclusion policy is seen as the most appropriate policy instrument for combating the exclusion of these young people from the labour market. This study examines theRead more
Young people with disabilities or health problems face particular difficulties in accessing employment. Active inclusion policy is seen as the most appropriate policy instrument for combating the exclusion of these young people from the labour market. This study examines the implementation of active inclusion policy at national level in 11 EU Member States. The study reviews policy in these countries and compiles information from 44 case studies of good practice among diverse and innovative service providers. The study concludes that policy and practice need to focus more keenly on these young people, to learn from available evidence, and to take a more joined-up approach to service delivery. 
Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Viitenumber: 
  ef1226
  Catalogue info

  Active inclusion of young people with disabilities or health problems

  Young people with disabilities or health problems face particular difficulties in accessing employment. Active inclusion policy is seen as the most appropriate policy instrument for combating the exclusion of these young people from the labour market. This study examines the implementation of active inclusion policy at national level in 11 EU Member States. The study reviews policy in these countries and compiles information from 44 case studies of good practice among diverse and innovative service providers. The study concludes that policy and practice need to focus more keenly on these young people, to learn from available evidence, and to take a more joined-up approach to service delivery.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  ef12261
  Catalogue info

  Terviseprobleemi või puudega noorte aktiivne kaasamine - Kommenteeritud kokkuvõte

  Autor(id): 
  Eurofound
  Terviseprobleemi või puudega noortel on keeruline tööd leida. Käesolevas uuringus vaadeldakse, kuidas rakendatakse aktiivse kaasamise poliitikat riiklikul tasandil 11 Euroopa Liidu liikmesriigis, et lõimida need noored tööturule. Uuring tugineb 44 juhtumiuuringule, milles tutvustatakse erinevate ja uuendusmeelsete teenusepakkujate häid tavasid. Uuringus jõutakse järeldusele, et nii poliitika kui ka tavade puhul tuleb pöörata nendele noortele suuremat tähelepanu, võtta õppust olemasolevatest tõenditest ja senisest rohkem pakkuda teenuseid ühiselt.


  Allalaaditav 25 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar