More and better jobs in home-care services

Report
Avaldatud
10 September 2013
pdf
Vormingud
Executive summary in 25 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considRead more

As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considers how this pool of surplus labour might be used to solve the care sector’s labour shortage, and how people might be encouraged to work long term in a sector that has consistently high levels of staff turnover. The study examines a total of 30 case studies across 10 EU Member States, analysing initiatives that were successful in either creating more jobs in the sector, or improving the quality of its jobs, with the dual aim of attracting new recruits and retaining existing staff. The 10 country reports (Austria, Bulgaria, Denmark, France, Germany, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, United Kingdom) are available - see Related content. An executive summary is also available.

See also: Presentations and report of the launch conference

 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  81
  Viitenumber: 
  ef1353
  ISBN: 
  978-92-897-1123-4
  Katalooginumber: 
  TJ-02-13-235-EN-C
  DOI: 
  10.2806/4586
  Catalogue info

  More and better jobs in home-care services

  As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considers how this pool of surplus labour might be used to solve the care sector’s labour shortage, and how people might be encouraged to work long term in a sector that has consistently high levels of staff turnover. The study examines a total of 30 case studies across 10 EU Member States, analysing initiatives that were successful in either creating more jobs in the sector, or improving the quality of its jobs, with the dual aim of attracting new recruits and retaining existing staff.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  ef13531
  Catalogue info

  Uute ja paremate töökohtade loomine koduhooldusteenuste valdkonnas

  Autor(id): 
  Eurofound
  Euroopa rahvastiku vananedes kasvab ka pikaajalist hooldust vajavate täiskasvanute arv. Tervishoiu- ja sotsiaalhooldussektoris valitseb aga pidev tööjõupuudus: eelkõige napib kvalifitseeritud töötajaid. Olukorras, kus töötuse määr on kõikjal Euroopas kõrge, uuritakse, kuidas kasutada ära kogu seda vaba tööjõudu, et lahendada hooldussektoris valitsev tööjõupuudus, ning julgustada inimesi jääma tööle sektorisse, kus tööjõu voolavus on jätkuvalt suur. Uuring keskendub 30 juhtumiuuringule kümnest ELi liikmesriigist ja selles analüüsitakse algatusi, mille abiga kas loodi juurde töökohti selles sektoris või parandati töökohtade kvaliteeti, et värvata uusi töötajaid ja samas hoida olemasolevaid töötajaid.


  Allalaaditav 25 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar