Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries

Report
Avaldatud
09 Juuni 2013
Vormingud
 • Download full reportPDF

Kokkuvõte

The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to analyse the magnitude and character of undeclared work in these countries, to show how the fight against undeclared work is organised and to outline the relevant policy approaches and measures that these countries are adopting. Throughout the report, the five countries are compared with the 27 EU Member States (EU27) where feasible. 
 • Report

  Number of Pages: 
  44
  Reference No: 
  ef13242
  Catalogue info

  Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries

  The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to analyse the magnitude and character of undeclared work in these countries, to show how the fight against undeclared work is organised and to outline the relevant policy approaches and measures that these countries are adopting. Throughout the report, the five countries are compared with the 27 EU Member States (EU27) where feasible.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef132421
  Catalogue info

  Deklareerimata töö vastane võitlus Horvaatias ja neljas kandidaatriigis

  Authors: 
  Eurofound
  Käesoleva aruande eesmärk on anda süstemaatiline ülevaade deklareerimata töö ulatusest ja olemusest ning sellevastasest võitlusest Horvaatias ja neljas ELi kandidaatriigis: Islandil, endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis, Montenegros ja Türgis. Aruande sihiks on analüüsida deklareerimata töö ulatust ja selle laadi nimetatud riikides, et näidata, kuidas on korraldatud võitlus sellisel viisil töötamise vastu, ning anda ülevaade poliitilistest lähenemisviisidest ja meetmetest, mida kõnealused riigid selle probleemiga tegelemiseks vastu võtavad. Võimaluse korral võrreldakse neid viite riiki kogu aruande ulatuses EL 27 liikmesriigiga.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 40.09 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar