Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Avaldatud
3 Detsember 2013
pdf
Vormingud

Kokkuvõte

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four cRead more
This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. 
Read less

Vormingud

 • Aruanne

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  ef13621
  Catalogue info

  Elukvaliteet Euroopas: sotsiaalne ebavõrdsus

  Autor(id): 
  Eurofound
  Käesolevas aruandes vaadeldakse sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa elanike ja rahvastikurühmade vabaduste ja võimaluste vahel. Aruandes on kasutatud Euroopa elukvaliteedi uuringu andmeid ja see tugineb tõenditele sotsiaalse ebavõrdsuse kohta neljas olulises eluvaldkonnas: tervis, elatustase, tootlikud ja väärtustatud tegevused ning isiklik, pere- ja ühiskondlik elu. Aruandes vaadeldakse oluliste sotsiaalset ebavõrdsust tekitavate tegurite, sealhulgas soo, vanuse, puude, tööhõiveseisundi ja kodakondsuse, aga ka muude tegurite rolli. Aruandest ilmneb, et 2011. aastal tehtud kolmanda Euroopa elukvaliteedi uuringu põhjal on olukord mõnel juhul võrreldes 2007. aastal tehtud teise uuringuga ebasoodsamaks muutunud ja sotsiaalne ebavõrdsus suurenenud. Aruandes esitatud soovituste kohaselt peab heaolu mitmemõõtmelisusele suurema poliitilise tähelepanu pööramine käima käsikäes tõhusate riiklike sotsiaalse ebavõrdsuse vastaste meetmetega, mis tuleb lõimida Euroopa Liidu ja liikmesriikide üldise poliitikaga.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 36.01 Kb)

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar