Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Uuendatud
06 November 2013
Avaldatud
06 November 2013
Vormingud
 • Download full reportPDF

Kokkuvõte

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  128
  Reference No: 
  ef1359
  ISBN: 
  978-92-8971-120-
  Catalogue: 
  TJ-03-13-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37878
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Subjective well-being

  This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13591
  Catalogue info

  Elukvaliteet Euroopas: subjektiivne heaolu

  Authors: 
  Eurofound
  Käesolevas aruandes hinnatakse majanduskriisi mõju Euroopa kodanike subjektiivsele heaolule. 2011. aastal oli SKP elaniku kohta 22s ELi liikmesriigis väiksem kui 2008. aastal ning töötuse tase oli kõrgem 25 liikmesriigis. Need näitajad on muret tekitavad, ent aruandes minnakse veelgi sügavamale, püüdes vastata näiteks järgmistele küsimustele. Kuidas see kõik mõjutab tegelikult inimeste elu? Keda on see kõige rängemalt tabanud? Kus on heaoluga seotud mustrid olnud positiivsed? Miks on heaolu üle Euroopa väga erinev? Kuidas poliitika abil saab tulevikus heaolu parandada või selle langust peatada? Aruandes jõutakse järeldusele, et majanduskriis ei tarvitse mõjutada kõikide heaolu võrdselt ega ka heaolu kõiki aspekte. Heaolu on vähenenud paljudes ELi riikides ja kõige rohkem põhjamaades. Paljude ELi läänepoolsete riikide heaolu languse on korvanud heaolu tõus idapoolsetes riikides. Madala heaolutasemega elanikkonnarühmade hulka kuuluvad puudega või haiged ning töötud inimesed.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 34.63 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar