Women, men and working conditions in Europe

Report
Avaldatud
29 Oktoober 2013
pdf
Vormingud

Kokkuvõte

Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditioRead more
Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditions. This report explores gender differences across several dimensions of working conditions, examining relevant country differences, analysing the different occupational groups of both men and women, and comparing the public and private sectors. It also looks at the impact of the crisis on gender segregation in employment. Based on findings from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010, the analysis offers a striking picture of women and men at work across 34 European countries today.
Read less

Vormingud

 • Full report

  Number of Pages: 
  104
  Reference No: 
  ef1349
  ISBN: 
  978-92-897-1128-9
  Catalogue: 
  TJ-02-13-250-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46958
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13491
  Catalogue info

  Naised, mehed ja töötingimused Euroopas

  Authors: 
  Eurofound
  ELi poliitika üks peamine eesmärk on olnud soolise ebavõrdsuse kõrvaldamine sellistes tööturu aspektides nagu tööhõive ja töötuse määr ning palgatase. Vaatamata viimaste aastate suurtele edusammudele on sooline ebavõrdsus siiani ilmne sellistes aspektides nagu juurdepääs tööturule, tööhõiveskeemid ja nendega seotud töötingimused. Käesolevas aruandes uuritakse soolisi erinevusi seoses töötingimustega, vaadeldakse riikidevahelisi erinevusi, analüüsitakse erinevaid ametialasid nii meeste kui ka naiste seisukohast ning võrreldakse avalikku ja erasektorit. Samuti uuritakse kriisi mõju soolisele segregatsioonile tööhõives. 2010. aastal läbiviidud viienda Euroopa töötingimuste uuringu (EWCS) tulemustel põhinev analüüs annab üllatava ülevaate naiste ja meeste tänasest tööelust 34 Euroopa riigis.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 34.66 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar