Work organisation and employee involvement in Europe

Report
Uuendatud
11 Juuni 2013
Avaldatud
11 Juuni 2013
Vormingud

Kokkuvõte

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation. While in the EU27 as a whole there are limited opportunities for employees to participate in decision-making, the findings point to the clear benefits for employees in working in organisations that give greater scope for their involvement. Crucially, employee involvement has been shown to have a positive effect on employee motivation and psychological wellbeing, critical elements in fostering enhanced work performance and company productivity. An executive summary is also available - see Related content.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  84
  Reference No: 
  ef1330
  ISBN: 
  978-92-897-1115-9
  Catalogue: 
  TJ-01-13-008-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18346
  Catalogue info

  Work organisation and employee involvement in Europe

  This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13301
  Catalogue info

  Töökorraldus ja töötajate kaasamine Euroopas

  Authors: 
  Eurofound
  Käesolevas aruandes uuritakse, millised on töötajate võimalused Euroopas osaleda kas otseselt oma tööd või laiemalt kogu organisatsiooni töökorraldust puudutavate otsuste tegemises. Töötajate kaasamine on töökorralduse võtmekomponent ning käesolevas aruandes käsitletakse selle kahte mõõdet: kaasarääkimisõigust seoses oma otseste tööülesannetega ja osalemist organisatsiooni tasandil ehk töökorralduse mõjutamist laiemalt. Olgugi, et EL 27s on töötajate otsustamisel osalemise võimalused üsna piiratud, näitavad aruandes tehtud järeldused selgelt, et see on kasulik, eriti seoses töötajate motivatsiooni ja psühholoogilise heaoluga, mis on üliolulised tööviljakuse parandamiseks ja ettevõtte tootlikkuse suurendamiseks.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 40.22 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar