Policy lessons from the fifth EWCS: The pursuit of more and better jobs

Report
Uuendatud
26 September 2014
Avaldatud
25 September 2014
pdf
Vormingud
Executive summary in 10 languages
Allalaadimine
Autor(id): 
Morley, John

Kokkuvõte

This report examines the evidence and policy lessons that can be drawn from the findings of the fifth European Working Conditions Survey (EWCS) carried out in 2010. The focus is on the links between working conditions and labour market participation in the light of the EU’s Read more
This report examines the evidence and policy lessons that can be drawn from the findings of the fifth European Working Conditions Survey (EWCS) carried out in 2010. The focus is on the links between working conditions and labour market participation in the light of the EU’s longstanding policy pursuit of more and better jobs. The report also assesses how the EWCS is valued by policy users and researchers, and where its further development or usage could enhance EU policy on employment and social developments. 
Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  60
  Viitenumber: 
  ef1429
  ISBN: 
  978-92-897-1227-9
  Katalooginumber: 
  TJ-01-14-720-EN-N
  DOI: 
  10.2806/73036
  Catalogue info

  Policy lessons from the fifth EWCS: The pursuit of more and better jobs

  Autor(id): 
  Morley, John

  This report examines the evidence and policy lessons that can be drawn from the findings of the fifth European Working Conditions Survey (EWCS) carried out in 2010. The focus is on the links between working conditions and labour market participation in the light of the EU’s longstanding policy pursuit of more and better jobs. The report also assesses how the EWCS is valued by policy users and researchers, and where its further development or usage could enhance EU policy on employment and social developments.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF14291
  Catalogue info

  Euroopa töötingimuste viienda uuringu poliitikakogemused: püüdlemine enamate ja paremate töökohtade poole

  Autor(id): 
  Eurofound

  Aruandes käsitletakse 2010. aastal korraldatud viienda Euroopa töötingimuste uuringu tulemustest saadud andmeid ja poliitikakogemusi. Selles keskendutakse töötingimuste ja tööturul osalemise määra seostele, lähtudes töökohtade arvu suurendamisest ja kvaliteedi parandamisest kui Euroopa Liidu poliitika ühest pikaajalisest eesmärgist. Ühtlasi käsitletakse seda, kuidas hindavad Euroopa töötingimuste uuringut poliitikakujundajad ja teadlased ning kuidas selle edasiarendamine või kasutamine saab tõhustada Euroopa Liidu tööhõive- ja sotsiaalarengu poliitikat.

  Allalaaditav 10 keeles

  Allalaadimine

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar