Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

Report
Avaldatud
9 September 2014
pdf
Vormingud
Executive summary in 23 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and Read more

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event. The case studies created under this research project are available on demand from Eurofound. Requests should be directed to Irene Mandl, Research Manager, ima@eurofound.europa.eu.

 

 

Read less

Vormingud

 • Report

  Reference no.: 
  ef1441
  Catalogue info

  Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

  While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event.

  Vormingud

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef14411
  Catalogue info

  Restruktureerimise piirkondlik mõju ja tagajärgede käsitlusviisid

  Author(s): 
  Eurofound

  Kuigi restruktureerimist käsitatakse üha enam majandusarengu olemusliku omadusena ning sellele pööratakse Euroopa ja liikmesriikide poliitikas palju tähelepanu, käsitletakse teemat piirkondade perspektiivist harva. Samas mõjutab enamik ulatuslikke restruktureerimisi peale ettevõtete ja selle töötajate ka toimumiskoha piirkondi ja tööhõivevaldkondi. Teisese andmeanalüüsi, kirjandusülevaate ja viie põhjaliku juhtumiuuringu alusel käsitletakse uuringuprojektis ulatusliku restruktureerimise piirkondlikku mõju. Aruandes kirjeldatakse ka edukaid piirkondlikke meetmeid, mis on suunatud tööturgude ja elutingimuste säilitamisele ning parandamisele pärast tähtsat restruktureerimist.

  Available for download in 23 languages

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar