Mapping youth transitions in Europe

Report
Avaldatud
23 Juuli 2014
Vormingud
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Kokkuvõte

Young people in Europe continue to experience great difficulties in entering the labour market. Although the youth unemployment rate in a few Member States has started to fall, overall 23% of young European job-seekers aged 15–24 could not find a job in January 2014. In 2012, 14.6 million young people across Europe were not in employment, education or training (NEETs), accounting for 15.9% of the entire population of those aged 15–29. This report analyses the labour market situation of young people in Europe, focusing in particular on their school-to-work transition, while also monitoring their more general transition to adulthood. The report also investigates the ability of young people to remain in employment against the odds during the crisis and charts their transitions from temporary to permanent contracts. The report concludes with a discussion on the strengths and weaknesses of selected policy measures. An executive summary is also available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  112
  Reference No: 
  ef1392
  ISBN: 
  978-92-897-1141-8
  Catalogue: 
  TJ-02-13-784-EN-C
  DOI: 
  10.2806/51024
  Catalogue info

  Mapping youth transitions in Europe

  Young people in Europe continue to experience great difficulties in entering the labour market. Although the youth unemployment rate in a few Member States has started to fall, overall 23% of young European job-seekers aged 15–24 could not find a job in January 2014. In 2012, 14.6 million young people across Europe were not in employment, education or training (NEETs), accounting for 15.9% of the entire population of those aged 15–29. This report analyses the labour market situation of young people in Europe, focusing in particular on their school-to-work transition, while also monitoring their more general transition to adulthood. The report also investigates the ability of young people to remain in employment against the odds during the crisis and charts their transitions from temporary to permanent contracts. The report concludes with a discussion on the strengths and weaknesses of selected policy measures.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13921
  Catalogue info

  Euroopa noorte elumuutuste kaardistamine

  Authors: 
  Eurofound
  Euroopa noortel on jätkuvalt raskusi tööturule sisenemisega. Ehkki noorte töötuse määr on mõnes riigis hakanud langema, ei suutnud 23% 15–24-aastastest noortest Euroopa tööotsijatest 2014. aasta jaanuaris leida tööd. 2012. aastal oli Euroopas kokku 14,6 miljonit mittetöötavat ja mitteõppivat noort (NEET-noored), mis moodustab 15,9% 15–29-aastaste vanuserühma kuuluvast elanikkonnast. Käesolevas aruandes analüüsitakse Euroopa noorte olukorda tööturul, keskendudes eelkõige nende koolist tööle siirdumisele ning jälgides samas nende üldisemat täiskasvanuikka jõudmist. Samuti uuritakse aruandes noorte inimeste suutlikkust püsida tööhõives kriisiolukorrale vaatamata ning kirjeldatakse üleminekut ajutistelt lepingutelt alalistele lepingutele. Aruande lõpetab arutelu valitud poliitikameetmete tugevate ja nõrkade külgede üle.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 36.13 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar