Pay in Europe in the 21st century

Report
Avaldatud
13 Aprill 2014
pdf
Vormingud
Executive summary in 25 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimesRead more
The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.
Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  188
  Viitenumber: 
  ef1388
  ISBN: 
  978-92-897-1137-1
  Katalooginumber: 
  TJ-01-13-769-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49345
  Catalogue info

  Pay in Europe in the 21st century

  The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  ef13881
  Catalogue info

  Palk Euroopas 21. sajandil

  Autor(id): 
  Eurofound
  Palgateema on alates majanduskriisi algusest Euroopa tasandil erilist tähelepanu pälvinud, kusjuures arutelude keskpunkti on tõusmas palgakujundusmehhanismid. Palgaläbirääkimiste süsteemid on püsinud üldiselt suhteliselt stabiilsena, suurimad muudatused on toimunud liikmesriikides, mida majanduslangus on enim mõjutanud. Käesolevas aruandes on esitatud võrdlevad aegread palgaläbirääkimiste tulemuste kohta ELi liikmesriikides ja Norras. Tutvustatakse ja arutatakse palga kujunemist eri palgaläbirääkimissüsteemide puhul ning käsitletakse palga ja tööviljakuse arengu seost (nominaalse ja tegeliku tööjõu ühikukulu põhjal). Aruandes uuritakse ka Euroopa hüpoteetilise ühise miinimumpalgapoliitika võimalikku mõju ja hinnatakse eri riikides potentsiaalselt mõjutatud töötajate arvu ja liiki.


  Allalaaditav 25 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar