Access to healthcare in times of crisis

Report
Avaldatud
31 Oktoober 2014
pdf
Vormingud
Executive summary in 24 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access toRead more

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households. This report identifies the groups most likely to face barriers to healthcare as a consequence of the crisis, including a number of new groups that have been generally overlooked by policymakers. It suggests a range of policy pointers, including the need to consider mitigating measures in tandem with policy reform, and suggests policymakers and service providers might consider reviewing crisis responses once financial pressures on EU Member States begin to ease: they may consider, in particular: investing more in working conditions of healthcare staff, apart from salaries, as an effective option to tackle staff shortages; developing alternative care infrastructures to nursing homes and hospital care; making investments in the short run (in ICT, self-help facilities, home care and ambulatory care) to free up resources in the longer term. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  76
  Viitenumber: 
  EF1442
  ISBN: 
  978-92-897-1215-6
  Katalooginumber: 
  TJ-01-14-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/70615
  Catalogue info

  Access to healthcare in times of crisis

  In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  EF14421
  Catalogue info

  Kriisiaegne juurdepääs tervishoiuteenustele

  Autor(id): 
  Eurofound

  Majandus- ja finantskriisi ajel on paljud Euroopa riigid kärpinud kulutusi tervishoiuteenustele. Samal ajal on töötus, pingeline finantsolukord ja piiratum ennetustöö suurendanud teatavate tervishoiuteenuste vajadust, kuid kasutatava tulu vähenemine on paljude ELi kodumajapidamiste juurdepääsu tervishoiuteenustele raskendanud. Käesolevas aruandes tuuakse esile rühmad, kellel esineb kriisi tagajärjel kõige tõenäolisemalt takistusi tervishoiuteenustele juurdepääsul, sealhulgas mitu uut rühma, kelle poliitikakujundajad on üldiselt tähelepanuta jätnud. Aruandes antakse mitu poliitikasoovitust ja osutatakse vajadusele kaaluda leevendusmeetmete rakendamist kõrvuti poliitiliste reformide elluviimisega. Samuti leitakse selles, et poliitikakujundajad ja teenuseosutajad võiksid kriisile reageerimise meetmed uuesti läbi vaadata, kui finantssurve ELi liikmesriikidele väheneb.

  Allalaaditav 24 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar