Social partners and gender equality in Europe

Report
Uuendatud
27 November 2014
Avaldatud
18 November 2014
Vormingud
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

This report assesses the role of the social partners in advancing gender equality in Europe. It explores the actions taken within the different national frameworks of industrial relations and against the ranking of the Member States on the Gender Equality Index. Overall, significant actions are being taken by European and national social partner organisations and companies in support of gender equality. These tend to put the emphasis on campaigning and educational activities and the integration of work–life balance measures in national policies or collective agreements. The research also shows that while national peak-level social partner organisations have implemented a limited number of initiatives aimed at improving their internal gender equality performance, the representation of women in decision-making remains relatively weak. An executive summary is available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  66
  Reference No: 
  EF1458
  ISBN: 
  978-92-897-1307-8
  Catalogue: 
  TJ-06-14-033-EN-N
  DOI: 
  10.2806/90975
  Catalogue info

  Social partners and gender equality in Europe

  This report assesses the role of the social partners in advancing gender equality in Europe. It explores the actions taken within the different national frameworks of industrial relations and against the ranking of the Member States on the Gender Equality Index. Overall, significant actions are being taken by European and national social partner organisations and companies in support of gender equality.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14581
  Catalogue info

  Sotsiaalpartnerid ja sooline võrdõiguslikkus Euroopas

  Authors: 
  Eurofound

  Käesolevas aruandes hinnatakse sotsiaalpartnerite rolli soolise võrdõiguslikkuse edendamisel Euroopas. Selles analüüsitakse töösuhete riiklike raamistike alusel võetud meetmeid ja võrreldakse neid liikmesriikide pingereaga soolise võrdõiguslikkuse indeksi järgi. Üldiselt võtavad Euroopa ja riikide sotsiaalpartnerite organisatsioonid ning ettevõtted märkimisväärseid meetmeid soolise võrdõiguslikkuse toetamiseks. Need keskenduvad tavaliselt kampaaniate korraldamisele ja haridustegevusele ning töö- ja eraelu tasakaalustamise meetmete integreerimisele riikide poliitikasse või kollektiivlepingutesse. Uuringud näitavad ka, et ehkki  riikide tipptasandil tegutsevad sotsiaalpartnerite organisatsioonid on rakendanud piiratud arvu algatusi, mille eesmärk on parandada soolist võrdõiguslikkust organisatsioonides, on naiste esindatus otsustusprotsessis endiselt suhteliselt väike.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar