Working conditions and job quality: Comparing sectors in Europe - Overview report

Report
Avaldatud
4 Märts 2014
pdf
Vormingud
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Kokkuvõte

This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all Read more
This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all workers, as well as highlighting differences and similarities among different groups of workers. The report pinpoints trends across sectors in areas such as working time and work–life balance, work organisation, skills and training, employee representation and the psychosocial and physical environment. It identifies sectors that score particularly well or particularly poorly in terms of job quality and sheds light on differences between sectors in terms of health and well-being. 

Read more information on the individual sectors.
 

Read less

Vormingud

 • Download full reportPDF
 • Full report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13841
  Catalogue info

  Töötingimused ja töökvaliteet: valdkondade võrdlus Euroopas

  Authors: 
  Eurofound
  Käesoleva aruande ja sellele lisatud 33 valdkondliku teabelehe eesmärk on kajastada eri valdkondade töötingimuste ja -kvaliteedi mitmekesisust Euroopas. Teabelehed kajastavad iga valdkonna olukorda Euroopa kõigi valdkondade keskmisega võrreldes ning neis juhitakse tähelepanu eri töötajarühmade vahelistele erinevustele ja sarnasustele. Aruandes kirjeldatakse tööaja, töö- ja pereelu tasakaalu, töökorralduse, oskuste ja väljaõppe, töötajate esindatuse ning psühhosotsiaalse ja füüsilise keskkonna suundumusi eri valdkondades. Selles tuvastatakse töökvaliteedi poolest esirinnas ja eriti kehvas olukorras olevad valdkonnad ning käsitletakse valdkondadevahelisi erinevusi töötajate tervise ja heaolu seisukohalt.  Laadi alla PDF-dokument: ET (pdf 34.8 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar