Collective bargaining in Europe in the 21st century

Report
Avaldatud
4 November 2015
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2Read more

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis. This report sets out to map developments in all major aspects of collective bargaining (apart from pay and working time, which have been analysed separately by Eurofound) over the past 15 years. In doing so, it aims to distinguish long-term trends and to identify changes brought on by the crisis. It also aims to identify the directions collective bargaining is likely to take in the coming years. The study finds a common and strong trend of convergence across the EU towards decentralisation and more flexibility in collective bargaining processes, but with significant asymmetries in the timing and pace of change. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  84
  Viitenumber: 
  EF1548
  ISBN: 
  978-92-897-1406-8
  Katalooginumber: 
  TJ-02-15-697-EN-N
  DOI: 
  10.2806/135652
  Catalogue info

  Collective bargaining in Europe in the 21st century

  Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF15481
  Catalogue info

  Kollektiivläbirääkimised Euroopas 21. sajandil

  Autor(id): 
  Eurofound

  Euroopa Liidu kollektiivläbirääkimiste süsteemis on alates 1990. aastate lõpust toimunud pidev muutus. Kuna aga ettevõtetel kogu Euroopas on raskusi järjest suurenevale üleilmsele konkurentsile reageerimisel, siis tööandjate surve paindlikuma kollektiivläbirääkimiste süsteemi loomiseks üha kasvab, eriti alates 2008. aasta majanduskriisist. Selles aruandes nähakse ette kaardistada kollektiivläbirääkimiste kõikides peamistes küsimustes (v.a palk ja tööaeg, mida Eurofound on eraldi analüüsinud) viimasel 15 aastal toimunud muutused. Seda tehes on eesmärk eristada pikaajalised suundumused ja tuvastada kriisi põhjustatud muutused. Ühtlasi püütakse tuvastada kollektiivläbirääkimiste tõenäolised arengusuundumused lähiaastatel. Uuringust nähtub ühise ja tugeva suundumuse olemasolu kogu ELis kollektiivläbirääkimiste protsessi detsentraliseerimise ja suurema paindlikkuse suunas, kuigi märkimisväärsete erinevustega muutuste ajakavas ja kiiruses.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar