Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

Report
Avaldatud
11 September 2015
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources,Read more

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes. These features include bargaining level, type and level of coordination, use of opening clauses and the existence of wage pacts. The impact of government intervention through extension and derogation clauses and tripartite councils is also examined. The results of the study indicate that the key institutional variables of the wage-bargaining regime that influence pay outcomes are the type of coordination (how coordination is achieved) and the bargaining level. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  108
  Viitenumber: 
  EF1533
  ISBN: 
  978-92-897-1391-7
  Katalooginumber: 
  TJ-04-15-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/565998
  Catalogue info

  Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

  National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF15331
  Catalogue info

  Palk Euroopas palgaläbirääkimiste eri režiimide raames

  Autor(id): 
  Eurofound

  Riikide palgaläbirääkimiste institutsioonid on üliolulised sellise palga saavutamisel, mis aitab suurendada tööhõivet ja majanduskasvu Euroopa rahaliidus makromajanduslike tasakaalustamatuste vältimise kontekstis. Mitmest allikast (sh Eurofoundilt ja Euroopa Komisjoni AMECO andmebaasist) pärit empiiriliste makromajanduslike suure andmestiku alusel analüüsitakse käesolevas aruandes, kuidas riiklike palgaläbirääkimiste režiimide institutsionaalsed omadused mõjutavad palku. Need omadused on näiteks läbirääkimistasand, koordineerimisliik ja -tasand, paindlikkusklauslite kasutamine ning palgakokkulepped. Samuti uuritakse valitsuse sekkumise mõju pikendamis- ja erandiklauslite ning kolmepoolsete nõukogude kaudu. Uuringu tulemused näitavad, et palgaläbirääkimiste režiimi peamised palka mõjutavad institutsionaalsed muutujad on koordineerimisliik (kuidas koordineerimine saavutatakse) ja palgaläbirääkimiste tasand.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar