Challenges of policy coordination for third-country nationals

Report
Uuendatud
10 Detsember 2015
Avaldatud
10 Detsember 2015
Vormingud
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe. Most countries have been grappling with how to respond to the immediate needs of asylum seekers in a comprehensive and coordinated way, while taking into account the longer-term issue of integration. It has become clear to all parties that the ongoing challenges of responding to labour shortages and demographic change are here to stay and also require comprehensive policies. This report focuses on third-country nationals and looks at how policies related to migration, the labour market and integration are coordinated. It reviews how policy coordination works in practice, with a focus on the social partners and local-level initiatives. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF1558
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-02-15-859-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Challenges of policy coordination for third-country nationals

  Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15581
  Catalogue info

  Probleemid kolmandate riikide kodanikele suunatud poliitika koordineerimisel

  Authors: 
  Eurofound

  Sisseränne on oluline poliitiline küsimus nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Kuigi sisserännet käsitletakse üksikasjalikult erinormides, peetakse rändealaste poliitikameetmete üldist ülesehitust probleemiks. Pagulaste suur sissevool viimastel kuudel on olukorda Euroopas põhjalikult muutnud. Enamik riike püüavad leida terviklikke ja koordineeritud lahendusi varjupaigataotlejate esmavajaduste rahuldamiseks, tegeledes samal ajal ka pikemaajaliste integratsiooniprobleemidega. Kõikidele osalistele on saanud selgeks, et tööjõupuuduse ja demograafiliste muutustega seotud probleemid ei kao ning nende lahendamiseks on samuti vaja terviklikke strateegiaid. Selles aruandes keskendutakse kolmandate riikide kodanikele ning uuritakse rände-, tööturu- ja integratsioonialaste poliitikameetmete koordineerimist. Aruandes antakse sotsiaalpartneritele ja kohalikele algatustele keskendudes ülevaade koordineerimise toimimisest praktikas.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar