Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

Report
Avaldatud
10 Detsember 2015
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine
Autor(id): 
Fóti, Klára

Kokkuvõte

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This reseRead more

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This research project aimed to examine the extent to which mobile citizens from the central and eastern European Member States (the EU10) take up benefits and services in nine host countries. It also provides a demographic and socioeconomic profile of EU10 mobile citizens and identifies initiatives aimed at integrating them in the host countries and providing them with access to benefits and services. The main finding of the report is that overall take-up of welfare benefits and services by EU10 citizens is lower than that of the native population of the host country, especially social housing and pensions. However, their take-up of certain specific benefits, mainly employment-related benefits (unemployment and in-work benefit), is higher. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Viitenumber: 
  EF1546
  ISBN: 
  978-92-897-1400-6
  Katalooginumber: 
  TJ-01-15-559-EN-C
  DOI: 
  10.2806/145049
  Catalogue info

  Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

  Autor(id): 
  Fóti, Klára

  Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF15461
  Catalogue info

  Euroopa Liidu sisese liikuvuse sotsiaalne mõõde: mõju avalikele teenustele

  Autor(id): 
  Eurofound

  Inimeste vaba liikumine liikmesriikide vahel on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi, mis on tihedalt seotud Euroopa kodakondsusega. Paljudes vastuvõtvates liikmesriikides peetakse siiski kirglikku arutelu mõju üle, mida rändajate suurenev sissevool avaldab nende avalikele teenustele. Selle uurimisprojekti eesmärk oli hinnata, mil määral kasutavad Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikide (EL 10) liikuvad kodanikud toetusi ja teenuseid üheksas vastuvõtvas riigis. Ühtlasi täpsustati EL 10 liikuvate kodanike demograafiline ja sotsiaalmajanduslik profiil ning määratleti algatused nende integreerimiseks vastuvõtvates riikides ning toetustele ja teenustele juurdepääsu andmiseks. Aruandes järeldatakse peamiselt, et EL 10 kodanikud kasutavad vastuvõtvates riikides sotsiaaltoetusi ja -teenuseid üldiselt vähem kui kohalikud elanikud, eriti sotsiaaleluaseme ja pensionide valdkonnas. Teatavaid konkreetseid toetusi – peamiselt tööhõivega seotud hüvitisi (töötushüvitisi ja töölkäijatele ettenähtud hüvitisi) – kasutavad nad siiski kohalikest elanikest rohkem.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar