Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages and transitions

Report
Uuendatud
4 Jaanuar 2016
Avaldatud
15 Detsember 2015
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 andRead more

Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 and 2012 based on Eurostat data. It maps the recent evolution of temporary employment, before and after the economic crisis. It calculates the wage gap between temporary and permanent employees and also analyses the wage gap within companies. The report also identifies the main determinants of temporary employment in terms of personal, company and job characteristics and examines the most relevant labour market transitions for temporary employees. The study finds evidence of segmentation in a number of European labour markets, whereby temporary employees have poor pay and labour market prospects, while permanent employees enjoy high levels of job security and opportunities for career progression. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  98
  Viitenumber: 
  EF1557
  Catalogue info

  Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages and transitions

  Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 and 2012 based on Eurostat data.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  EF15571
  Catalogue info

  Ajutise tööhõive viimase aja suundumused: tööhõive kasv, palgad ja üleminekud

  Autor(id): 
  Eurofound

  Ajutine tööhõive on alates 1980. aastatest enamikus Euroopa riikides kasvanud, sest tekkis tööturu suurema paindlikkuse vajadus, millega kaasnesid tööhõive kaitse õigusaktide reformid. Aruandes antakse Eurostati andmete põhjal ülevaade ajutisest tööhõivest Euroopa Liidu 27 liikmesriigis aastatel 2001–2012. Kirjeldatakse ajutise tööhõive viimase aja suundumusi enne ja pärast majanduskriisi. Aruandes arvutatakse ajutiste ja alaliste töötajate palgavahe ning analüüsitakse ka ettevõttesisest palgavahet. Aruandes tuvastatakse ajutise tööhõive peamised määravad tegurid töötajate, ettevõtte ja töö iseloomu seisukohalt ning uuritakse ajutiste töötajate kõige olulisemaid üleminekuid tööturul. Uuringus leitakse tõendeid mitme Euroopa tööjõuturu killustatuse kohta, mistõttu on ajutiste töötajate palk väike ja tööturu väljavaated halvad, kuigi alaliste töötajate töökohakindlus on suur ja karjäärivõimalused head.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar