Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

Report
Uuendatud
05 August 2015
Avaldatud
09 Juuli 2015
Vormingud
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs. The analysis finds that the most recent pattern is more downward‑skewed, mainly as a result of stronger growth in less knowledge‑intensive services. The report also summarises the main findings from two other analyses of labour market shifts: one centres on developments in six European countries, while the other focuses on six non-EU countries.

 • Full report

  Number of Pages: 
  108
  Reference No: 
  EF1516
  ISBN: 
  978-92-897-1380-1
  Catalogue: 
  TJ-AN-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/473689
  Catalogue info

  Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

  Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15161
  Catalogue info

  Palgataseme tõus või töökohtade polariseerumine? Tööhõivestruktuuri pikaajalised ja ülemaailmsed muutused: Euroopa töökohtade uuring 2015

  Authors: 
  Eurofound

  Euroopa on hakanud toibuma pikaleveninud järsust langusest, mille põhjustas 2008. aastal alanud ülemaailmne finantskriis ning mida süvendas euroala ühisraha kriis aastatel 2010–2011. Eelmisel aastal kasvas üldine tööhõive kiiremini kui kunagi varem pärast 2008. aastat. Selles, järjekorras neljandas iga-aastases Euroopa töökohtade uuringu aruandes käsitletakse üksikasjalikult tööhõivestruktuuri muutusi liikmesriikides ning ELis tervikuna ajavahemikus 2011–2014. Eesmärk on hinnata, mil määral põhjustavad hiljutised muutused tööhõive polariseerumise, mis tuleneb keskmise palgatasemega töökohtade vähenemisest, või palgataseme tõusu, mis on tingitud kõrge palgatasemega töökohtade kasvust. Analüüsist järeldatakse, et viimasel ajal toimub muutus pigem palgataseme vähenemise suunas – see tuleneb eelkõige vähem teadmismahukate teenuste kiiremast kasvust. Aruandes võetakse ka kokku peamised järeldused, mis tehti tööturu suundumuste kahe teise analüüsi põhjal, millest ühes keskenduti kuues Euroopa riigis ja teises kuues ELi mittekuuluvas riigis toimunud muutustele.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar