Access to social benefits: Reducing non-take-up

Report
Avaldatud
21 September 2015
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Many people in Europe do not receive the social benefits to which they are entitled. This is the case across countries and for many types of benefits. Addressing this ‘non-take-up’ of benefits is critical for two key reasons: benefits do not fulfil their objective if they do not reach the people Read more

Many people in Europe do not receive the social benefits to which they are entitled. This is the case across countries and for many types of benefits. Addressing this ‘non-take-up’ of benefits is critical for two key reasons: benefits do not fulfil their objective if they do not reach the people they are aimed at; and some people in this situation are living in the most vulnerable circumstances. This report maps where gaps have been identified between eligibility and take-up of social benefits and provides an overview of problems that people encounter in accessing benefits. It also examines strategies aimed at reducing the non-take-up of benefits. The  report presents case studies from 10 EU Member States of various projects and programmes introduced by national and local governments and NGOs in an attempt to narrow the gap between take-up and entitlement. The case studies include measures aimed at simplifying application procedures, with the potential to reduce both non take-up and administrative cost.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  78
  Viitenumber: 
  EF1536
  Catalogue info

  Access to social benefits: Reducing non-take-up

  Many people in Europe do not receive the social benefits to which they are entitled. This is the case across countries and for many types of benefits. Addressing this ‘non-take-up’ of benefits is critical for two key reasons: benefits do not fulfil their objective if they do not reach the people they are aimed at; and some people in this situation are living in the most vulnerable circumstances.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  EF15361
  Catalogue info

  Sotsiaaltoetuste kättesaadavus: kasutamata jäämise vähendamine

  Autor(id): 
  Eurofound

  Euroopas on palju inimesi, kes ei saa kätte sotsiaaltoetusi, millele neil on õigus. See probleem puudutab paljusid riike ja erisuguseid toetusi. Sotsiaaltoetuste kasutamatajäämise lahendamine on tähtis peamiselt kahel põhjusel: kui toetused ei jõua ettenähtud saajateni, ei täida nad oma eesmärki, ja mõned inimesed, kes oma sotsiaaltoetusi ei kasuta, on väga haavatavas olukorras. Aruanne teeb kindlaks ebakõlad sotsiaaltoetuste saamise õiguse ja kasutamise vahel ning annab ülevaate raskustest, millega inimesed oma toetuste kättesaamisel kokku puutuvad. Samuti uurib aruanne toetuste kasutamata jäämise vähendamise strateegiaid. Aruanne sisaldab kümne ELi liikmesriigi juhtumiuuringuid mitmesuguste projektide ja programmide kohta, mille liikmesriikide valitsused ja nende kohalikud omavalitsused ning vabaühendused on rakendanud sotsiaaltoetuste kasutamata jäämise vähendamiseks. Juhtumiuuringutes on juttu ka toetuste taotlemise korra lihtsustamise meetmetest, mis võivad vähendada sotsiaaltoetuste kasutamata jäämist ja ka halduskulusid.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar