Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

Report
Avaldatud
17 September 2015
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas Read more

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care. The findings show that in the two countries with long-established welfare systems (Sweden and the UK), the key factor driving governments to expand the role of the private sector has been the expectation of gains in quality and efficiency. In the countries with less-extensive welfare services (Lithuania and Spain), budgetary constraints have been the key driver. The report finds that greater private sector involvement in the provision of public services often leads to less equitable access and that quality-related outcomes can be mixed. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  86
  Viitenumber: 
  Ef1538
  ISBN: 
  978-92-897-1390-0
  Katalooginumber: 
  TJ-02-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/3787
  Catalogue info

  Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

  This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  EF15381
  Catalogue info

  Avalike teenuste osutamine: kas erasektori suurem osatähtsus?

  Autor(id): 
  Eurofound

  Aruandes uuritakse erasektori osatähtsuse suurenemist avalike teenuste osutamisel Euroopa Liidus. Uuring põhineb Hispaanias, Leedus, Rootsis ja Ühendkuningriigis korraldatud sektoripõhistel juhtumiuuringutel. Uuring keskendub tervishoiu, alushariduse ja lastehoiu, tööhõiveteenuste ja pikaajalise hoolduse sektoris osutatavatele üldist huvi pakkuvatele sotsiaalteenustele. Tulemused näitavad, et kahes hästi väljakujunenud sotsiaalhoolekandesüsteemiga liikmesriigis (Rootsi ja Ühendkuningriik) on erasektori osatähtsust põhiliselt suurendanud parema kvaliteedi ja tõhususe eeldus. Kahes vähem väljakujunenud sotsiaalhoolekandesüsteemiga liikmesriigis (Leedu ja Hispaania) on erasektori suurema kaasamise põhjustanud eelarvepiirangud. Aruandes leitakse, et erasektori suurem osalus avalike teenuste osutamises tähendab sageli ebaõiglasemat juurdepääsu teenustele ning kvaliteeditulemused võivad olla mitmesugused. Sellistel juhtudel langeb sageli kvaliteet, kui püütakse suurendada teenustele juurdepääsu, kuigi kasutatakse uuenduslikke meetodeid ja tehnoloogiaid.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar