Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Uuendatud
19 Aprill 2018
Avaldatud
27 Märts 2015
Vormingud
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15021
  Catalogue info

  Kolmas Euroopa ettevõtete uuring – töötamistavad: korraldus, tulemuslikkus ja heaolu

  Authors: 
  Eurofound

  Eurofoundi kolmas Euroopa ettevõtete uuring korraldati 2013. aastal. Selle käigus küsitleti üle 24 000 ettevõtte juhtkonna esindajaid ning olemasolu korral ka töötajate esindajaid 6800 ettevõttes. Uuringus vaadeldi töötamistavasid, täpsemalt töökorraldust, personalihaldust, otsest osalemist ja sotsiaaldialoogi. Aruandes tutvustatakse kõigepealt uuringu tulemusi ja seejärel kirjeldatakse, kuidas töötamistavad on seotud omavahel ning kasulikkusega ettevõtetele ja töötajatele. Üldiselt leiti, et ettevõtted, kus töötajad ja juhtkond otsustavad igapäevaseid ülesandeid koos, kus on mõõdukalt struktureeritud sisekorraldus, kus tehakse piiratud investeeringuid personalihaldusesse, kuid kus on levinud otsese osalemise tavad, saavutavad parimaid tulemusi nii ettevõtte tulemuslikkuses kui ka tööheaolus.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar