New forms of employment

Report
Uuendatud
12 Märts 2015
Avaldatud
12 Märts 2015
Vormingud
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000. While there is wide diversity in terms of their characteristics and employment relationship, all the forms aim to increase flexibility for employers and/or employees. Although some have the potential to benefit employers and employees equally, in a few cases concerns have been raised about their impact on working conditions and the labour market. The report concludes with recommendations about the need to raise awareness of the potential problems and establish safety nets for workers. Individual case studies are also available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  EF1461
  ISBN: 
  978-92-897-1594-2
  Catalogue: 
  TJ-02-17-722-EN-N
  DOI: 
  10.2806/937385
  Catalogue info

  New forms of employment

  Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14611
  Catalogue info

  Uued töövormid

  Authors: 
  Eurofound

  Kogu Euroopas on kujunemas uued töövormid, mis on tavapärasest standardsest ja mittestandardsest töösuhtest mitmeti erinevad. Mõni neist erineb tööandja ja töötaja vahelise suhte, mõni töökorralduse ja tööaja ning mõni mõlema poolest. Selles projektis tuvastati üheksa töövormi, mis alates ligikaudu 2000. aastast on Euroopas uued või näitavad kasvutendentsi. Hoolimata erinevustest suurendavad need kõik paindlikkust tööandjate, töötajate või mõlema jaoks. Mõni töövorm võib olla ühtviisi kasulik nii tööandjatele kui ka töötajatele, kuid mitme puhul teeb muret nende mõju töötingimustele ja tööturule. Aruandes esitatakse poliitikasoovitusi, kuidas suurendada teadlikkust võimalikest probleemidest ja kehtestada töötajaile turvaabinõusid.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar