Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review

Report
Uuendatud
10 Märts 2015
Avaldatud
25 Veebruar 2015
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Recent EU policy documents highlight the importance of improving working conditions and enhancing the professional development of the workforce in the early childhood education and care field – both in ensuring equitable access to services and in boosting the quality of provision. This report revRead more

Recent EU policy documents highlight the importance of improving working conditions and enhancing the professional development of the workforce in the early childhood education and care field – both in ensuring equitable access to services and in boosting the quality of provision. This report reviews research evidence from all 28 EU Member States to identify how the training and development of ECEC workers can be tailored to improve the quality of the services available for children below primary-school age in EU Member States. Among other findings, it concludes that interventions in professional development that are integrated into existing practice – with a focus on reflection – can result in more effective practice and curricula. 

See also:

 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  98
  Viitenumber: 
  EF1469
  ISBN: 
  978-92-897-1321-4
  Katalooginumber: 
  TJ-06-14-220-EN-N
  DOI: 
  10.2806/69399
  Catalogue info

  Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review

  Recent EU policy documents highlight the importance of improving working conditions and enhancing the professional development of the workforce in the early childhood education and care field – both in ensuring equitable access to services and in boosting the quality of provision.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  EF14691
  Catalogue info

  Lapsehoid: töötingimused, koolitus ja teenuste kvaliteet. Süstemaatiline ülevaade

  Autor(id): 
  Eurofound

  Hiljutistes Euroopa Liidu poliitikadokumentides on rõhutatud alushariduse ja lapsehoiu valdkonna töötajate töötingimuste parandamise ja kutsealase arendamise tähtsust nii teenustele õiglase juurdepääsu tagamisel kui ka teenuste kvaliteedi parandamisel. Aruandes antakse ülevaade Euroopa Liidu kõigi 28 liikmesriigi uuringutulemustest, et leida, kuidas saab kohandada alushariduse ja lapsehoiu valdkonna töötajate koolitust ja arendamist, et parandada põhikoolieelses eas lastele kättesaadavate teenuste kvaliteeti Euroopa Liidu liikmesriikides. Muu hulgas jõutakse järeldusele, et kutsealase arendamise meetmed, mis on lõimitud väljakujunenud praktikaga ja mis keskenduvad tagasiside andmisele, võivad praktikat ja õppekavasid tõhustada. Videotagasiside on osutunud tõhusaks spetsialistide hoiu- ja keeleoskuse pädevuse edendamisel. Lisaks on tõendeid, et töötajate ja laste suuremal suhtarvul ja väiksematel klassidel on positiivne mõju spetsialistide tööle ning töötajate ja laste suhtlemisele.

   

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar