Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

Report
Avaldatud
22 Oktoober 2015
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutionaRead more

As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment. This study shows the challenges involved in combining work and care, and what measures are available to working carers to allow them to balance these demands. Such measures may be contained in national labour legislation, collective agreements or company initiatives – or in a combination of the three. While a few EU Member States are much further along than others in terms of enabling people to combine working life with care, a great deal remains to be done in all countries to enable working carers to remain in the job market while meeting the demands of looking after a relative at home. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  126
  Viitenumber: 
  EF1534
  ISBN: 
  978-92-897-1392-4
  Katalooginumber: 
  TJ-04-15-472-EN-N
  DOI: 
  10.2806/766197
  Catalogue info

  Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

  As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment.

  Vormingud

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Viitenumber: 
  EF15341
  Catalogue info

  Töötamise ja hooldamise ühitamine demograafiliste muutuste ajal

  Autor(id): 
  Eurofound

  Euroopa rahvastiku ja tööjõu keskmise eluea pikenedes peab üha rohkem tööealisi inimesi ühitama töötamist hooldamisega, eelkõige eakate sugulaste hooldamisega. Hoolduse korraldamisse on kaasatud mitmed osalejad ja asutused ning hooldus- ja töökohustuste ühitamist reguleeritakse paljude institutsioonilise raamistikega. Käesolevast uuringust selgub, kuidas töötavad hooldajad ühitavad töö- ja hoolduskohustused ning mis meetmetega saavad nad neid vajadusi tasakaalustada. Meetmed võivad sisalduda riikide tööõiguses, kollektiivlepingutes, ettevõtete algatustes või kõigi kolme kombinatsioonides. Osa Euroopa Liidu liikmesriike on teinud tööelu ja hoolduskohustuste ühitamiseks rohkem kui teised, kuid siiski on teha veel palju, et töötavad hooldajad saaksid jääda kodus sugulast hooldades tööturule.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar