Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

Report
Avaldatud
29 Oktoober 2015
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of joRead more

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality. The knock-on effects of poor job quality and unacceptable working conditions for these workers are significant in terms of psychosocial and physical health, job security, work–life balance, career path and, ultimately, the sustainability of their work. Based on data from the European Working Conditions Survey 2010 and the EU Labour Force Survey 2013, the report presents examples of initiatives, policies and measures across the 28 EU Member States that aim to improve overall working conditions in these disadvantaged occupations. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  132
  Viitenumber: 
  EF1544
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Katalooginumber: 
  TJ-01-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

  Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF15441
  Catalogue info

  Mitmeti ebasoodsate elukutsete töötingimuste parandamine

  Autor(id): 
  Eurofound

  Aruandes vaadeldakse töötajate (eelkõige keskmiste või väheste kutseoskustega ja eriettevalmistuseta töötajate) töötingimusi selliste elukutsete korral, mis on nelja põhinäitaja – sissetuleku, arenguvõimaluste, tööaja ja töökoha olemusliku kvaliteedi – poolest halva tööelukvaliteediga. Tööelu halval kvaliteedil ja vastuvõetamatutel töötingimustel on nende töötajate psühhosotsiaalsele ja füüsilisele tervisele, töökohakindlusele, töö- ja eraelu tasakaalule, karjäärile ja lõpuks ka töö jätkusuutlikkusele oluline mõju. Aruande aluseks on 2010. aasta Euroopa töötingimuste uuringu ja 2013. aasta Euroopa Liidu tööjõu-uuringu andmed. Aruandes esitatakse näited Euroopa Liidu 28 liikmesriigi algatuste ning poliitika- ja muude meetmete kohta, mille eesmärk on parandada nende ebasoodsate elukutsete üldisi töötingimusi.  

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar