Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

Report
Uuendatud
06 Oktoober 2015
Avaldatud
09 September 2015
Vormingud
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States. The analysis reveals that while there is significant variation in the types of WPI practices in companies, the process of why and how these practices are implemented shows considerable similarity. While the reasons for introducing WPI are mainly related to enhancing efficiency, competitiveness and innovation, one positive result seems to be to strengthen the position of employees and employee representatives. As a result, WPI outcomes often lead to both enhanced economic performance and a better quality of working life for all concerned. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  EF1540
  ISBN: 
  978-92-897-1393-1
  Catalogue: 
  TJ-01-15-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/64717
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

  Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15401
  Catalogue info

  Töökohtade innovatsioon Euroopa ettevõtetes

  Authors: 
  Eurofound

  Töökohtade innovatsioon hõlmab tegevusi, mis võimaldavad töötajatel osaleda organisatsioonilistes muutustes, aidates parandada tööelu kvaliteeti ja organisatsiooni tulemuslikkust. Aruandes uuritakse töökohtade innovatsiooni omaksvõtu ajendeid ja kirjeldatakse selle rakendamist Euroopa ettevõtetes. Selles analüüsitakse töökohtade innovatsiooni mõju eri osalejate – organisatsioon, juhtkond, töötajad ja töötajate esindajad – seisukohast kümne ELi liikmesriigi 51 ettevõttes. Analüüsist selgub, et ettevõtetes rakendatavad töökohtade innovatsiooniga seotud tegevused on küll erinevad, kuid rakendamise põhjused ja viisid on märkimisväärselt sarnased. Kuigi töökohtade innovatsiooni põhjused on peamiselt seotud tõhususe, konkurentsivõime ja innovatsiooni edendamisega, tundub, et üheks positiivseks tulemuseks on töötajate ja nende esindajate seisundi tugevdamine. Töökohtade innovatsiooni tulemusel paranevad kokkuvõttes sageli nii majandustulemused kui ka kõikide asjaosaliste tööelu kvaliteet.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar