Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Report
Avaldatud
1 Märts 2016
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member StatesRead more

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. The report describes the institutional regimes of regulation and assesses the evolution of agreed working hours (hours expected to be spent on work according to collective agreements or agreed between employers and employees) and usual working hours (hours usually spent in practice in work activities) between 1999 and 2014. The report points to the tension that exists between the pressure for decreased working hours in favour of a better work–life balance and fewer health problems for workers and the need for working time flexibility to meet the demands of a modern world economy. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  102
  Viitenumber: 
  EF1573
  ISBN: 
  978-92-897-1439-6
  Katalooginumber: 
  TJ-02-15-968-EN-C
  DOI: 
  10.2806/888566
  Catalogue info

  Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

  This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF15731
  Catalogue info

  Tööaja suundumused 21. sajandil: tööaja kestus ja selle reguleerimine Euroopa Liidus

  Autor(id): 
  Eurofound

  Selles aruandes uuritakse peamisi suundumusi ja etappe, mis iseloomustavad kollektiivselt kokkulepitud tööaja kõige olulisemate aspektide arengut Euroopa Liidus 21. sajandi esimesel kümnendil. Uuringus, mis tugineb peamiselt Eurofoundi poolt kõikides ELi liikmesriikides ja Norras kogutud teabele, keskendutakse eelkõige viiele sektorile: keemiatööstus, metallitööstus, pangandus, jaekaubandus ja avalik haldus. Aruandes kirjeldatakse institutsioonilisi tööaja reguleerimise süsteeme ja hinnatakse kokkulepitud tööaja (töötundide arv vastavalt kollektiivlepingutele või tööandja ja töötaja vahelistele kokkulepetele) ja tavalise tööaja (tegelikult kulutatud töötundide arv) arengusuundi ajavahemikus 1999–2014. Aruandes juhitakse tähelepanu pingetele, mis tekivad survest vähendada tööaega, mis parandab töö- ja eraelu tasakaalu ja vähendab töötajate terviseprobleeme, ja vajadusest muuta tööaeg paindlikumaks, et rahuldada tänapäeva maailmamajanduse nõudmisi.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Kommentaarid

Is the report "Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU" (EF1573) also available in French ?
Thanks
Paul Grosjean
18.03.2016

Lisa kommentaar