Changes in remuneration and reward systems

Report
Avaldatud
1 September 2016
pdf
Vormingud
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kokkuvõte

The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits inRead more

The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results. This report examines the different types of supplementary pay schemes, their prevalence in different countries and sectors across the EU and Norway, and their relevance to different groups of employees. It also examines how systems are regulated in each country, how far they are integrated into collective agreements, and the views of social partners. 

Read less

Vormingud

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF1632
  ISBN: 
  978-92-897-1545-4
  Catalogue: 
  TJ-04-16-534-EN-N
  DOI: 
  10.2806/355994
  Catalogue info

  Changes in remuneration and reward systems

  The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16321
  Catalogue info

  Tasustamis- ja premeerimissüsteemide muudatused

  Authors: 
  Eurofound

  Viimastel aastakümnetel on suurenenud töötajate täiendavate premeerimissüsteeme kasutavate ettevõtete ja ka kaasatud töötajate arv. Täiendavad premeerimissüsteemid sisaldavad töötulemustega seotud tasu, kasumijaotuses osalemist, tulemuspalka ja loonustasusid. Need tasustamisvormid võivad töötajaid motiveerida ja premeerida ning siduda töötasu ettevõtte majandustulemustega. Selles aruandes käsitletakse eri liiki lisatasude süsteeme, nende levimust eri riikides ja sektorites ELis ja Norras ning nende tähtsust eri töötajate rühmade jaoks. Samuti uuritakse, kuidas neid süsteeme riikides reguleeritakse, millises ulatuses on need integreeritud kollektiivlepingutesse ning kuidas neisse suhtuvad sotsiaalpartnerid.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar