Mapping key dimensions of industrial relations

Report
Avaldatud
30 September 2016
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data Read more

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data gaps that may be filled through Eurofound’s future work in the 2017 project, ‘Application of the key dimensions of industrial relations’. The findings highlight the relevance of the key dimensions to European governments and social partners. The conceptual framework and the key dimensions proposed may serve as a monitoring instrument to assess the developments in principles, values and their operational application in the industrial relations systems in the EU.

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  76
  Viitenumber: 
  EF1630
  ISBN: 
  978-92-897-1542-3
  Katalooginumber: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190018
  Catalogue info

  Mapping key dimensions of industrial relations

  This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF16301
  Catalogue info

  Töösuhete põhimõõtmete kaardistamine Euroopas

  Autor(id): 
  Eurofound

  Käesolevas aruandes kaardistatakse, analüüsitakse ja arutatakse töösuhete võrdlusraamistiku põhimõõtmeid ja näitajaid. Seejärel tehakse selles kindlaks võrdlusraamistiku eri mõõtmete analüüsimiseks kasutatavad andmeallikad ja hinnatakse neid. Lõpuks tehakse aruandes kindlaks võimalikud andmelüngad, mida saaks täita Eurofoundi edasise tööga 2017. aasta projektis „Application of the key dimensions of industrial relations“ („Töösuhete põhimõõtmete kohaldamine“). Tulemused rõhutavad põhimõõtmete asjakohasust Euroopa riikide valitsuste ja sotsiaalpartnerite jaoks. Kavandatud kontseptuaalset raamistikku ja põhimõõtmeid saab kasutada seirevahendina, et hinnata muutusi põhimõtetes, väärtustes ja nende tegelikus kohaldamises ELi töösuhete süsteemides.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar