Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

Report
Uuendatud
14 Detsember 2016
Avaldatud
14 Detsember 2016
Vormingud
Executive summary in 21 languages

PDF

Kokkuvõte

This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners. The study finds that the main countries affected made many efforts to provide faster and easier access to their labour markets for asylum seekers. In some, the social partners have been active in designing more effective labour market integration policies and have launched some promising initiatives. The sudden and large inflow of asylum seekers, however, posed many challenges, and it remains to be seen how those obstacles can be overcome. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1646
  ISBN: 
  978-92-897-1559-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-956-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18416
  Catalogue info

  Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

  This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16461
  Catalogue info

  Pagulaste ja varjupaigataotlejate integreerimine tööturule – lähenemisviisid

  Authors: 
  Eurofound

  See aruanne täiendab olemasolevaid uuringuandmeid pagulaste ja varjupaigataotlejate tööturule integreerimise kohta vastumeetmena pagulaskriisile. Selles antakse ajakohane ülevaade õigusaktidest ja praktilistest meetmetest 2016. aasta esimesel poolel, analüüsitakse tööturule integreerimist laiemal varjupaigataotlejate vastuvõtmise ning neile ja pagulastele pakutava abi taustal ning uuritakse sotsiaalpartnerite rolli. Uuringust nähtub, et peamised mõjutatud riigid tegid palju jõupingutusi, et hõlbustada ja kiirendada varjupaigataotlejate juurdepääsu oma tööturgudele. Mõnes riigis on sotsiaalpartnerid osalenud tõhusama tööturule integreerimise poliitika väljatöötamisel ja käivitanud paljulubavaid algatusi. Varjupaigataotlejate äkiline ja massiline sissevool tõi aga kaasa arvukalt probleeme ning aeg näitab, milliseid lahendusi nendele leitakse.

  Available in 21 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar