Exploring the diversity of NEETs

Report
Avaldatud
4 Juuli 2016
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the econRead more

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey. Through analysis of the data for each of these subgroups, it offers a contemporary overview of the composition of the NEET population, both at EU28 level and in each Member State. It is hoped this information will help policymakers more precisely target interventions intended to ease young people’s engagement with the world of work and training. A separate annex presents detailed information on the composition of NEETs in the 28 Member States

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  72
  Viitenumber: 
  EF1602
  ISBN: 
  978-92-897-1466-2
  Katalooginumber: 
  TJ-01-16-364-EN-N
  DOI: 
  10.2806/15992
  Catalogue info

  Exploring the diversity of NEETs

  The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF16021
  Catalogue info

  Mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noorte) erisuste uurimine

  Autor(id): 
  Eurofound

  Alates 2010. aastast on 28 Euroopa Liidu liikmesriigis kasutatud noortele suunatud poliitikast teavitamise vahendina laialdaselt mõistet „NEET-noored” (mittetöötavad ja mitteõppivad noored). Kuigi see mõiste on olnud väärtuslikuks täienduseks tavapärastele näitajatele, mida kasutatakse noorte ning nende majandusliku ja sotsiaalse haavatavuse ja tööturul osalemise mõistmiseks, on seda sageli kritiseeritud hõlmatud rahvastikurühmade heterogeensuse pärast. Aruandes uuritakse NEET-noorte erisusi ja pakutakse välja seitse alarühma, millesse NEET-noored võib jagada, kasutades ELi tööturu-uuringute jaoks korrapäraselt kogutavaid andmeid. Iga alarühma andmete analüüsi abil annab aruanne ajakohase ülevaate NEET-elanikkonna koosseisust nii EL 28 tasandil kui ka igas liikmesriigis. Loodetavasti aitab see teave poliitikakujundajatel täpsemalt suunata sekkumismeetmeid, mille eesmärk on lihtsustada noorte kaasamist tööellu ja koolitusse.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar