The gender employment gap: Challenges and solutions

Report
Avaldatud
11 Oktoober 2016
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages
Allalaadimine

Kokkuvõte

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almosRead more

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almost all Member States. Fostering higher participation of women is crucial to meet the Europe 2020 target to achieve an overall employment rate of at least 75% by 2020. This report explores the main characteristics and consequences of gender gaps in labour market participation. It finds that the total cost of a lower female employment rate was €370 billion in 2013, corresponding to 2.8% of EU GDP. The report also examines policies and measures aimed at fostering female labour market participation, which could be central to closing gender gaps.  An annex, published separately, contains details of policy measures to support the labour market participation of women. 

Read less

Vormingud

 • Aruanne

  Lehekülgi: 
  106
  Viitenumber: 
  EF1638
  ISBN: 
  978-92-897-1550-8
  Katalooginumber: 
  TJ-02-16-865-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75749
  Catalogue info

  The gender employment gap: Challenges and solutions

  Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population.

  Vormingud

 • Executive summary

  Viitenumber: 
  EF16381
  Catalogue info

  Meeste ja naiste tööhõiveerinevused: probleemid ja lahendused

  Autor(id): 
  Eurofound

  Euroopa Liidus on naiste tööhõive viimastel aastakümnetel suurenenud, ületades 2014. aastal 70% piiri. Sellel aastal moodustasid naised ligikaudu 46% ELi aktiivsest tööjõust. Sellest hoolimata on peaaegu kõikides liikmesriikides naiste tööhõive ja tööturul osalemise määr väiksem kui meeste oma. Naiste tööturul osalemise soodustamine on äärmiselt oluline, et jõuda strateegia „Euroopa 2020ˮ eesmärgini saavutada 2020. aastaks naiste üldine tööhõivemäär vähemalt 75%. Selles aruandes käsitletakse tööturul osalemise sooliste erinevuste põhilisi näitajaid ja tagajärgi. Aruandes leitakse, et naiste väiksema tööhõive määra kogukulud olid 2013. aastal 370 miljardit eurot ehk 2,8% ELi SKPst. Aruandes käsitletakse ka poliitika- ja muid meetmeid, mille eesmärk on soodustada naiste tööturul osalemist ja mis võivad olla sooliste erinevuste kaotamisel keskse tähtsusega.

  Allalaaditav 22 keeles

  Allalaadimine
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar