Families in the economic crisis: Changes in policy measures in the EU

Report
Uuendatud
28 Jaanuar 2016
Avaldatud
27 Jaanuar 2016
pdf
Vormingud
Executive summary in 21 languages

PDF

Kokkuvõte

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family poRead more

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family policy regime, ranging from those with the most ‘enabling’ policies (which help families move away from the traditional single ‘breadwinner’ model) to those with the most ‘limiting’ policies (which do not). The report analyses Member States’ responses to the crisis. The findings show that changes in family policy since 2010 are largely the result of a range of conflicting issues: the evolution of family needs; demands for austerity cuts; and the need for equitable distribution of limited resources. Such conflict means that family policies often lack an integrated policy framework. In some countries, benefits have been reduced, disproportionately affecting disadvantaged families; in others, new measures have been targeted at the most severely hit. In summary, this report provides policymakers with evidence from different country settings on what policy measures appear to work to mitigate the risk of poverty or social exclusion for disadvantaged families with dependent children. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Vormingud

 • Full report

  Number of Pages: 
  84
  Reference No: 
  EF1556
  ISBN: 
  978-92-897-1427-3
  Catalogue: 
  TJ-01-15-734-EN-C
  DOI: 
  10.2806/208757
  Catalogue info

  Families in the economic crisis: Changes in policy measures in the EU

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15561
  Catalogue info

  Pered majanduskriisi tingimustes: poliitikameetmete muutused ELis

  Authors: 
  Eurofound

  2008. aastal alanud majanduskriis on mõjutanud peresid kõikjal Euroopas. Selles aruandes käsitletakse nende läbielamisi kriisi järel kuni tänase päevani. Üksikasjalikumalt vaadeldakse muutusi kümnes liikmesriigis, mis valiti esindama perepoliitika eri liike, alates soodsast perepoliitikast (mis aitab peredel eemalduda traditsioonilisest ühe toitjaga peremudelist) kuni enim piiravate süsteemideni (mis ei võimalda sellist eemaldumist). Aruandes analüüsitakse liikmesriikide kriisimeetmeid. Uuringutulemused näitavad, et alates 2010. aastast perepoliitikas tehtud muudatused on tingitud enamasti mitmesugustest vastuolulistest probleemidest, nagu perekonna vajaduste kasv ning vajadus kärpida kulusid ja jaotada õiglaselt piiratud ressursse. Selliste vastuolude tõttu puudub perepoliitikas sageli integreeritud poliitikaraamistik. Mõnes riigis on toetusi vähendatud, mis mõjutab ebaproportsionaalselt ebasoodsas olukorras olevaid peresid, teistes seevastu rakendati kriisis enim kannatanutele suunatud uusi meetmeid. Kokkuvõttes annab see aruanne poliitikakujundajatele eri riikide näidete varal tõendid selle kohta, millised poliitikameetmed aitavad vähendada ülalpeetavate lastega ebasoodsas olukorras olevate perede vaesusriski ja sotsiaalset tõrjutust.

  Available in 21 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar