New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

Report
Avaldatud
21 November 2016
pdf
Vormingud
Executive summary in 22 languages

PDF
Authors: 
Mandl, Irene

Kokkuvõte

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needsRead more

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies. These companies have joint responsibility and liability towards the shared workers who are ensured ‘equal pay, equal treatment’ with core staff. Yet in spite of the win–win potential of this employment form for both companies and workers, it is not widely known and only marginally used. This report explores the preconditions for a further spread of strategic employee sharing as well as its impact on employers and employees. 

Read less

Vormingud

 • Full report

  Number of Pages: 
  40
  Reference No: 
  EF1643
  ISBN: 
  978-92-897-1553-9
  Catalogue: 
  TJ-06-16-031-EN-C
  DOI: 
  10.2806/470081
  Catalogue info

  New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

  Authors: 
  Mandl, Irene

  Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16431
  Catalogue info

  Uued töövormid: töötajate strateegilise jagamise potentsiaali arendamine

  Authors: 
  Eurofound

  Kuigi Euroopa tööturgudel valdavad ikka veel tavapärased tööhõivemudelid, on tekkimas üha enam uusi töövorme, mille mõju töötingimustele on mitmesugune. Uuringus käsitletakse töötajate strateegilist jagamist – see on töövorm ettevõtetele, kellel on teatud personalivajadused, mis ei põhjenda alalise täistööajaga töökoha loomist, kuid korduvad sageli, nii et palgatakse üks või mitu töötajat, kellele antakse individuaalsed tööülesanded ning kelle oskusi ja tööaega kasutab ühiselt ettevõtete rühm. Need ettevõtted vastutavad jagatud töötajate eest koos, tagades neile põhitöötajatega võrdse palga ja võrdse kohtlemise. Kuigi see töövorm võib olla kasulik nii ettevõtetele kui ka töötajatele, ei ole see laialdaselt tuntud ja seda kasutatakse väga vähe. Aruandes uuritakse töötajate strateegilise jagamise edasise leviku eeltingimusi ning mõju tööandjatele ja töötajatele.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisa kommentaar